Home Tags Prekršajne prijave

Tag: prekršajne prijave

Poginula jedna osoba

Oduzeto 38 vozačkih dozvola

Oduzete 33 vozačke dozvole

Oduzete 34 vozačke dozvole

Oduzeto 28 vozačkih dozvola

Oduzeta 31 vozačka dozvola