Za NVO projekte oko 706 hiljada EUR

62

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Ministarstva rada i socijalanog staranja i nevladinih organizacija (NVO) potpisali su danas ugovore o finasiranju projekata, čija je vrijednost oko 706 hiljada EUR, a u okviru kojih će biti zaposleno 256 osoba.

Resorni ministar Kemal Purišić kazao je da je potpisivanjem ugovora o finansiranju 31 projekta koje su kandidovale nevladine organizacije, planirano da se postignu dva cilja.

“Sa jedne strane biće stvoreni potrebni uslovi da nvo pruže usluge socijalne zaštite značajnom broju građana, a sa druge biće ojačani kapaciteti organizacija”, kazao je Purišić na potpisivanju ugovora.

Prema njegovim riječima, unapređenje prava osoba sa invaliditetom, poboljšanje položaja starijih, zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštita zdravlja na radu, bitno opredeljuju kvalitet života građana i predstavlja izazov za humanizaciju društva i uključenost svih u društvene tokove.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS